Klubin säännöt

 SUOMI MELOO – KLUBI                                             SÄÄNNÖT                                      16.6.2004

Suomi Meloo – klubiin kutsutaan ne melojat, jotka ovat osallistuneet 20 kertaaSuomi Meloo – kanoottiviestiin edellyttäen että heille on myönnetty 10.- ja 15.vuotisdiplomit.

Suomi Meloo – klubin jäsen sitoutuu edistämään esimerkillistä melontaa, tavoitteena myös uusien melojien kannustaminen mukaan Suomi Meloo – kanoottiviestiin.

Jäsenyys on vapaaehtoinen, eikä siihen sisälly taloudellisia eikä muita velvoitteita lukuun ottamatta 2§ sitoumusta.

Klubikokous kokoontuu Suomi Meloo – viestin yhteydessä vuosittain edellisvuotena valitun klubimestarin johdolla.   Tarvittaessa klubi voi kokoontua muulloinkin klubimestarin kutsusta.

Jokainen klubilainen saa oman jäsennumeron. Numero määräytyy vuosittain klubiin kutsuttujen klubilaisten nimien aakkosellisen järjestyksen mukaan.

Ensimmäisen kerran kokoon kutsutut jäsenet kuuluvat Suomi Meloo – klubin perustajajäseniin.

Suomi Meloo – klubilaisen tunnus on hopeinen Suomi Meloo – norppa tunnus.

Valittu klubimestari, yhdessä Suomi Meloo organisaation kanssa, valvoo ja pitää huolta siitä että Suomi Meloo - klubin jäsenistä pidetään kirjaa.

Suomi Meloo – klubin sihteerinä toimii Suomi Meloo ry. hallituksen puheenjohtaja.